Samen met de mogelijke opdrachtgever word een sAVety plan opgesteld voor het bedrijf aan de hand van een R,I & E. Op basis van dit plan word een advies gegeven wat er nodig is om de veiligheid binnen het bedrijf te verhogen of te blijven garanderen. Dit plan is maatwerk en past uitsluitend bij de werksituatie van de opdrachtgever en wordt dan ook uitsluitend aan de opdrachtgever verstrekt.